Eutanazja

Eutanazja

.info
Poprzyj akcję "Tak dla eutanazji"
"Proszę o pomoc finansową, prawną oraz logistyczną w celu poddania eutanazji mojego syna poza granicami kraju."

Barbara Jackiewicz
(kontakt)

Szukam osób, które są zwolennikami tezy, że powinniśmy mieć prawo decydować o swojej śmierci. Chciałabym porozmawiać z tymi, których do takiej postawy skłoniła choroba i długotrwałe cierpienie, ale także z tymi, którzy opowiadają się za nią teoretycznie. Wszystkim chciałabym zadać podobne pytania. Między innymi: czy mamy prawo decydować o tym, kiedy i w jaki sposób umrzemy? Co to znaczy godna śmierć i jakiej śmierci pragną? Co zdecydowało o tym, że mają takie poglądy? Czy można takie stanowisko pogodzić z wiarą? Jeśli komuś z Państwa ta sprawa leży na sercu, to zapraszam do rozmowy ze mną. Przygotowuję dla Dużego Formatu, magazynu Gazety Wyborczej, reportaż na ten temat i chciałabym wysłuchać głosu zwolenników tej idei w Polsce.

Monika Redzisz
monikaredzisz@o2.pl

SAM DECYDUJ O SWOIM ŻYCIU!

Eutanazja – jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich lat. Nie da się ukryć, że podzielił on społeczeństwo. Ciągle trwa gorąca dyskusja "za i przeciw", która do dziś nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia. Większość przeciwników odwołuje się do wartości płynących z Pisma Świętego, inni nawołują do przestrzegania pewnych norm etycznych, jeszcze inni twierdzą, że na decyzję o przyśpieszeniu śmierci ma wpływ przejściowe załamanie psychiczne bądź chęć ulżenia swym najbliższym. Entuzjaści szanują prawo człowieka do decydowania o własnym losie. Widząc sytuację nieuleczalnie chorych ludzi, chcą skrócić ich cierpienie. Jak pogodzić oba fronty? Co zrobić, by eutanazja nie była tak negatywnie postrzegana?

Sprawę mogłyby rozwiązać dobrowolnie podpisywane deklaracje jeszcze "za normalnego życia", które pozwalałyby na uśmiercenie poszkodowanego. Nieuleczalnie chory człowiek po upływie okresu przejściowego (np. 9 miesięcy) musiałby podtrzymać wcześniejszą decyzję, by można było przeprowadzić zabieg bądź przerwać proces podtrzymujący życie. Każdy tym samym mógłby zgodnie z własnym sumieniem zadecydować, czy w przypadku utraty zdrowia chce żyć czy woli zakończyć swe męki.

Jeśli akceptujesz ten pomysł, zapisz się do listy poparcia - nawet jeśli sam nie zdecydujesz się na podpisanie takiej deklaracji. Daj szansę na skrócenie męczarni nieuleczalnie chorym ludziom!


Wypenij formularz, aby POPRZE AKCJĘ:
imi i nazwisko:
miejscowo:
adres e-mail *:
**:

* jest to pole nieobowiązkowe, jednak prosimy je wypenić, gdy będzie ono wykorzystywane do ewentualnej kontroli rzetelności danych. Adres e-mail nie będzie wykorzystywany w celach marketinogowych!
** wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

PATRONAT:

Racjonalista.pl
 

APELE:

Apel Adama Bogackiego
Apel Barbary Jackiewicz
Apel Marleny Ptak

POPARLI AKCJĘ:

 • Iwona Oleksy
 • Monika Krawczyk
 • Victoria Szymańska
 • Łukasz Dudek
 • Karola Warzyszyńska
 • Justyna Radecka
 • Marek Wolski
 • Krystyna Jawor
 • Zbigniew Mazur
 • Daria Przymusińska
 • Monika Siedliska
 • Andrzej Czerep
 • Joanna Milewska
 • Magdalena Zduńska
 • Krzysztof Lipski
 • Aleksandra Pawlak
 • Adrian Kostrzewski
 • Paweł Pasek
 • Andrzej Płochocki
 • Monika Kurczyk
 • Dariusz Kuźniewski
 • Urszula Kitlasz
 • Robert Śmietana

i wielu innych...